(Tekst geldend op: 02-02-2007)


Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan

Bijlage 3. Optische tekens van schepen

I. Algemeen

1. De in deze bijlage opgenomen schetsen hebben slechts een verduidelijkend karakter. Men dient zich te houden aan de tekst van het reglement die uitsluitend rechtsgeldigheid bezit.

2. Gebruikte symbolen

Illustratie-15407

vast licht dat rondomschijnend is (een licht dat schijnt over een boog van de horizon van 360°)

Illustratie-15408

vast licht dat schijnt over een beperkte boog van de horizon

Een voor de waarnemer niet zichtbaar licht is met een punt in het midden aangeduid.

Illustratie-15409

flikkerlicht

Illustratie-68742

facultatief licht

Illustratie-15410

vlag of bord (artikel 3.03)

Illustratie-68741

wimpel (artikel 3.03)

Illustratie-15411

bol (artikel 3.04)

Illustratie-15412

cilinder (artikel 3.04)

Illustratie-68743

kegel (artikel 3.04)

Illustratie-15414

ruit (artikel 3.04)

Illustratie-68744

radarreflektor


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53084

1

 

Artikel 3.01a: Begripsbepalingen.

Boog van de horizon waarover toplicht, boordlichten en heklicht schijnen.

Illustratie-53087

2

 

Artikel 3.08, lid 1: Alleenvarend groot motorschip.

Illustratie-53088

3

 

Artikel 3.08, lid 2: Alleenvarend groot motorschip dat een tweede toplicht voert.

Illustratie-68709

4

Illustratie-68710

Artikel 3.08, lid 3: Groot motorschip dat wordt geassisteerd.

Illustratie-111868

4a

Illustratie-111869

Artikel 3.08, lid 4: Snel schip.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53090

5

Illustratie-53092

Artikel 3.09, lid 1: Motorschip dat sleept of assisteert.

Illustratie-53094

6

Illustratie-53097

Artikel 3.09, lid 2: Motorschepen die, niet in kiellinie varend, slepen of assisteren.

Illustratie-53096

7

Illustratie-53098

Artikel 3.09, lid 3: Gesleept schip.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53099

8

Illustratie-53100

Artikel 3.09, lid 3 onder a: Gesleept schip langer dan 110 m.

Illustratie-53102

9

Illustratie-53104

Artikel 3.09, lid 3 onder b: Lengte in een sleep bestaande uit meer dan twee langszijde van elkaar vastgemaakte schepen.

Illustratie-53105

10

Illustratie-53106

Artikel 3.09, lid 4: Laatste lengte van een sleep.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53107

11

Illustratie-53108

Artikel 3.09, lid 4: Laatste lengte van een sleep bestaande uit meer dan twee langszijde van elkaar vastgemaakte schepen

Illustratie-68711

12

 

Artikel 3.09, lid 5: Zeegaand schip dat wordt gesleept.

Illustratie-53109

13

 

Artikel 3.10, lid 1: Duwstel

Illustratie-53110

14

 

Artikel 3.10 lid 1 onder c: 2e: Duwstel waarbij op de schepen (aan de buitenzijden), die van achteren over de volle breedte zichtbaar zijn, heklichten worden gevoerd.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53112

15

Illustratie-53113

Artikel 3.10, lid 2: Duwstel dat wordt geassisteerd.

Illustratie-53111

16

 

Artikel 3.10, lid 3: Twee duwboten.

Illustratie-53114

17

 

Artikel 3.11, lid 1: Gekoppeld samenstel; twee grote motorschepen.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53115

18

 

Artikel 3.11, lid 1: Gekoppeld samenstel; groot motorschip en groot schip dat geen motorschip is.

Illustratie-68712

19

Illustratie-68713

Artikel 3.11, lid 2: Gekoppeld samenstel dat wordt geassisteerd.

Illustratie-68740

20

 

Artikel 3.12: Groot zeilschip

Illustratie-53126

21

Illustratie-53127

De artikelen 3.08, lid 5, en 3.13, lid 7: Schip dat onder zeil vaart en tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt.

Illustratie-53117

22

 

Artikel 3.13, lid 1 alleenvarend klein motorschip.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53118

23

 

Artikel 3.13, lid 1: Alleenvarend klein motorschip dat de boordlichten onmiddellijk naast elkaar of in één lantaarn verenigd aan of nabij de boeg voert.

Illustratie-53119

24

 

Artikel 3.13, lid 1: Alleenvarend klein motorschip dat in plaats van toplicht en heklicht een wit rondom schijnend licht voert.

Illustratie-68714

25

 

Artikel 3.13, lid 2: Alleenvarend klein open motorschip korter dan 7 m, waarvan de hoogst bereikbare snelheid 13 km per uur bedraagt.

Illustratie-53120

26

 

Artikel 3.13, lid 4: Klein schip dat wordt gesleept dan wel langszijde van een ander schip vastgemaakt wordt voorbewogen.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53121

27

 

Artikel 3.13, lid 5: Klein zeilschip

Illustratie-53122

28

 

Artikel 3.13, lid 5: Klein zeilschip waarbij de boordlichten en het heklicht in één lantaarn aan de top van de mast verenigd zijn.

Illustratie-53123

29

 

Artikel 3.13, lid 5: Klein zeilschip korter dan 7 m. Het tweede licht uitsluitend te tonen bij het naderen van een ander schip bij gevaar voor aanvaring.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53124

30

 

Artikel 3.13. lid 6: Door spierkracht voortbewogen klein schip.

Illustratie-53128

31a

Illustratie-53130


Lichten

Schets

Dagtekens

 

31b

Illustratie-53132

Artikel 3.14, lid 1: Bijkomende tekens van schepen die bepaalde brandbare stoffen vervoeren als bedoeld in het ADNR en die geen deel uitmaken van een duwstel of een gekoppeld samenstel.

Illustratie-53135

32a

Illustratie-53133

 

32b

Illustratie-53136

Artikel 3.14, lid 2: Bijkomende tekens van schepen die bepaalde voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoeren als bedoeld in het ADNR en die geen deel uitmaken van een duwstel of een gekoppeld samenstel.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53137

33

Illustratie-53138

Artikel 3.14, lid 3: Bijkomende tekens van schepen die bepaalde ontplofbare stoffen vervoeren als bedoeld in het ADNR en die geen deel uitmaken van een duwstel of een gekoppeld samenstel.

Illustratie-53139

34

Illustratie-53140

Artikel 3.14, lid 4: Bijkomende tekens van duwstellen die gevaarlijke stoffen vervoeren als bedoeld in het ADNR.

Illustratie-53141

35

Illustratie-53142

Artikel 3.14, lid 4: Bijkomende tekens van gekoppelde samenstellen die gevaarlijke stoffen vervoeren als bedoeld in het ADNR.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53143

36

Illustratie-53144

Artikel 3.14, lid 5: Bijkomende tekens van een duwstel dat door twee duwboten naast elkaar wordt voortbewogen en dat gevaarlijke stoffen vervoert als bedoeld in het ADNR.

 

36a

Illustratie-111870

Artikel 3.15: Varend passagiersschip waarvan de maximale lengte van de romp minder is dan 20 m.

Illustratie-53146

37

 

Artikel 3.16, lid 1: Niet-vrijvarende veerpont.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53147

38

 

Artikel 3.16, lid 2: Meest bovenstrooms gelegen ankerschuit of drijver van een veerpont aan een langskabel.

Illustratie-53148

39

 

Artikel 3.16, lid 3: Vrijvarende veerpont.

 

40

Illustratie-53149

Artikel 3.17 Schip dat recht van voorrang heeft.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53150

41a

Illustratie-53151

Illustratie-68715

41b

Illustratie-68716

Artikel 3.18, lid 1: Bijkomende tekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden.

Illustratie-53152

42

 

Artikel 3.19 Varend drijvend voorwerp of drijvende inrichting.

Illustratie-53153

43

 

Artikel 3.20, leden 1 en 4: Gemeerd schip

Illustratie-68717

44

Illustratie-68718

Artikel 3.20, lid 2: Geankerd groot schip.

Illustratie-68719

45

Illustratie-68720

Artikel 3.20, lid 3: Geankerd duwstel.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53154

46

Illustratie-68721

Artikel 3.20, lid 4: Geankerd klein schip.

Illustratie-53155

47

Illustratie-53156

Artikel 3.21: Bijkomende tekens van stilliggende schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren en die geen deel uitmaken van een duwstel of een gekoppeld samenstel.

Illustratie-53157

48

Illustratie-53158

Artikel 3.21 Bijkomende tekens van stilliggende duwstellen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53159

49

Illustratie-53160

Artikel 3.21: Bijkomende tekens van stilliggende gekoppelde samenstellen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren.

Illustratie-53161

50

 

Artikel 3.22, lid 1: Op zijn aanlegplaats stilliggende niet-vrijvarende veerpont.

Illustratie-53162

51

 

Artikel 3.22, lid 2: Op zijn aanlegplaats stilliggende vrijvarende veerpont die dienst doet.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53163

52

 

Artikel 3.23: Stilliggend drijvend voorwerp of drijvende inrichting.

Illustratie-68722

53

Illustratie-68723

Artikel 3.24 Stilliggend visserschip met netten of uitleggers.

Illustratie-53166

54

Illustratie-53168

Artikel 3.25, lid 1 onder a: In bedrijf zijnd drijvend werktuig of schip dat in het vaarwater werken uitvoert; doorvaart aan beide zijden vrij.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53169

55

Illustratie-53171

Artikel 3.25, lid 1 onder a en b: In bedrijf zijnd drijvend werktuig of schip dat in het vaarwater werken uitvoert; doorvaart aan één zijde vrij.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53172

56

Illustratie-53173

Artikel 3.25, lid 1 onder c: In bedrijf zijnd drijvend werktuig, vastgevaren of gezonken schip dat in het vaarwater werken uitvoert; doorvaart aan beide zijden vrij. Tevens verplichting hinderlijke waterbeweging te vermijden.

Illustratie-53174

57

Illustratie-53175

Artikel 3.25, lid 1 onder c en d: In bedrijf zijnd drijvend werktuig, vastgevaren of gezonken schip dat in het vaarwater werken uitvoert; doorvaart slechts aan één zijde vrij. Tevens verplichting hinderlijke waterbeweging te vermijden.

Illustratie-53176

58

Illustratie-53177

Artikel 3.26, leden 1 en 3: Schip, waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53178

59

Illustratie-53179

Artikel 3.26, leden 2 en 3: Drijvend voorwerp of drijvende inrichtingen waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen

Illustratie-53180

60

Illustratie-53181

Artikel 3.26, lid 4: In bedrijf zijnd drijvend werktuig waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen.

Illustratie-53182

61

Illustratie-53183

Artikel 3.27: Schip van ambtenaren belast met toezicht of opsporing of brandweerboot.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53184

62

Illustratie-53185

Artikel 3.28 Schip dat in of nabij het vaarwater werkzaamheden uitvoert.

Illustratie-53186

63

Illustratie-53187

Artikel 3.29 Schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting, die tegen hinderlijke waterbeweging beschermd wil worden.

Illustratie-68724

64

Illustratie-68725

Artikel 3.30 Schip dat in nood verkeert en hulp wenst te ontvangen.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-53190

65

Illustratie-53191

Artikel 3.31 Verboden toegang aan boord.

Illustratie-53192

66

Illustratie-53193

Artikel 3.32: Verboden te roken en onbeschermd licht of vuur te gebruiken.

Illustratie-53194

67

Illustratie-53195

Artikel 3.33 Verbod evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen.


Lichten

Schets

Dagtekens

Illustratie-68726

68

Illustratie-68732

Artikel 3.34, lid 1: Beperkt manoeuvreerbaar schip.

Illustratie-68727

69

Illustratie-68733

Artikel 3.34, lid 2: Beperkt manoeuvreerbaar schip; vaarwater slechts aan één zijde vrij.

Illustratie-68728

70

Illustratie-68734

Artikel 3.35: Schip, bezig met mijnopruimingswerkzaamheden.

Illustratie-68729

71

Illustratie-68735

Artikel 3.36: Loodsboot.

Illustratie-68730

72

Illustratie-68736

Artikel 3.37: Vissersschip.

 

74

Illustratie-68738

Artikel 3.38: Schip gebruikt bij een duiker te water.

Illustratie-53196

75

Illustratie-53197

Artikel 6.04a en 6.05: Ontmoeten stuurboord op stuurboord.