(Tekst geldend op: 02-02-2007)


Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan

Bijlage 7. Verkeerstekens

Verkeerstekens

A.

Verbodstekens

B.

Gebodstekens

C.

Beperkingstekens

D.

Aanbevelingstekens

E.

Aanwijzingstekens

F.

Bijkomende tekens

F.1

Afstandaanduidingen

F.2

Richtingaanduidingen

F.3

Aanvullende aanduidingen

F.4

Categorieaanduidingen

G.

Tekens aan kunstwerken

G.1

Vaste bruggen en vaste delen van bruggen

G.2

Beweegbare bruggen

G.3

Stuwen

G.4

Sluizen

G.5

Hoogteaanduidingen

H.

Overige aanduidingen

H.1

Kilometrering

H.2

Bewegwijzering

H.3

Spui- en inlaattekens


A. VERBODSTEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

A.1

 

In-, uit- of doorvaren verboden

(algemeen teken)

(artikelen 6.08, onder a, 6.16, lid 9, onder a, 6.22, lid 1, 6.25, lid 1, 6.26, leden 4 en 6, 6.27, lid 1, 6.28a)

Illustratie-65425

*) [4]

of

     
Illustratie-65426

*) [5]

of

     
Illustratie-65427

*) [6]

A.1.

a

Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor

(artikel 6.22, lid 2)

Illustratie-65428

A.2

 

Voorbijlopen verboden

(artikel 6.11)

Illustratie-65429

A.3

 

Voorbijlopen verboden voor samenstellen onderling

Het verbod geldt niet, wanneer tenminste één van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte en breedte niet meer bedragen dan 110 m respectievelijk 12 m

(artikel 6.11)

Illustratie-65430

A.4

 

Ontmoeten en voorbijlopen verboden

(artikelen 6.07, lid 1, en 6.11, onder c)

Illustratie-65431

A.5

 

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.02, lid 1 c)

Illustratie-65432

A.5.1

 

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord

(artikel 7.02, lid 1 k)

Illustratie-65433

A.6

 

Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikelen 6.18, lid 5, 7.03, lid 1, onder b)

Illustratie-65434

A.7

 

Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.04, lid 1 b)

Illustratie-65435

A.8

 

Verboden te keren

(artikel 6.13, lid 6)

Illustratie-65436

A.9

 

Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken

(artikel 6.20, lid 1 e)

Illustratie-65437

A.10

 

Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen

(artikel 6.24, lid 2 a)

Illustratie-65438

A.11

 

In-, uit- of doorvaren, wordt aanstonds toegestaan

(artikelen 6.26, lid 4c, 6.28a, lid 1c)

Illustratie-65439

A.11.1

 

Doorvaren verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is

(artikel 6.26, lid 4f)

groen flikkerlicht

Illustratie-65440

A.12

 

Verboden voor motorschepen

Illustratie-65441

A.13

 

Verboden voor kleine schepen

Illustratie-65442

A.14

 

Verboden te waterskiën

Illustratie-65443

A.15

 

Verboden voor zeilschepen

Illustratie-65444

A.16

 

Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen

Illustratie-65446

A.17

 

Verboden voor zeilplanken

Illustratie-65447

A.18

 

Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren

Illustratie-68704

A.19

 

Verboden voor waterscooters

Illustratie-67698

B. GEBODSTEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

B.1

a

Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl

(artikel 6.12)

Illustratie-65453

B.1

b

idem

Illustratie-65454

B.2

a

Verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven

(artikel 6.12)

Illustratie-65455

B.2

b

Verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven

(artikel 6.12)

Illustratie-65456

B.3

a

Verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden

(artikel 6.12)

Illustratie-65457

B.3

b

Verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden

(artikel 6.12)

Illustratie-65458

B.4

a

Verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord

(artikel 6.12)

Illustratie-65459

B.4

b

Verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord

(artikel 6.12)

Illustratie-65460

B.5

 

Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden

(artikelen 6.26, lid 3, onder b, en 6.28, lid 1)

Illustratie-65461

B.6

 

Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/u)

Illustratie-65462

B.7

 

Verplichting een geluidssein te geven

Illustratie-65463

B.8

 

Verplichting bijzonder op te letten

Illustratie-65464

B.9

a

Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen

(artikel 6.16, lid 8)

Illustratie-65465

B.9

b

idem

Illustratie-65466

B.10

 

Verplichting zonodig koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen

(geen verwijzing)

Illustratie-65467

B.11

a

Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften

Illustratie-67688
 

b

Verplichting zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal

Illustratie-67689

C. BEPERKINGSTEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

C.1

Beperkte waterdiepte; eventueel de beschikbare diepte aangegeven in centimeters

Illustratie-65469
Illustratie-67699

C.2

Beperkte doorvaarthoogte; eventueel de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven in meters* [7]

Illustratie-65470
Illustratie-67700

C.3

Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater; eventueel de beschikbare breedte aangegeven in meters

Illustratie-65471

C.4

Vaartbeperkingen; vraag nadere inlichtingen

Illustratie-65472

C.5

Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever; het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord

Illustratie-65473

D. AANBEVELINGSTEKENSTEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

D.1

 

Aanbevolen doorvaartopening (vaste bruggen); * [8]

doorvaart toegestaan (gesloten beweegbare bruggen)

 
 

a

doorvaart uit de tegengestelde richting toegestaan

(artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 5, 6.27, lid 3)

Illustratie-65511
 

b

doorvaart uit de tegengestelde richting verboden

(artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 5, 6.27, lid 3)

Illustratie-65512
     
Illustratie-65513

D.2

 

Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen

(artikel 6.24 lid 2b)

Illustratie-65514

D.3

 

Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door:

 
 

a

de pijl

Illustratie-65515
 

b

idem

Illustratie-65516
 

c

het isofase licht

Illustratie-65517

E. AANWIJZINGSTEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

E.1

 

In-, uit- of doorvaren toegestaan (algemeen teken)

(artikelen 6.08, onder b, 6.16, lid 10, onder a, 6.26, leden 4 en 6, 6.27, lid 2, 6.28a)

Illustratie-65544

E.2

 

Hoogspanningslijn

Illustratie-65545

E.3

 

Stuw

Illustratie-67690

E.4

 

Niet-vrijvarende veerpont

Illustratie-65546

E.4.1

 

Vrijvarende veerpont

Illustratie-65547

E.5

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikelen 7.02, lid 2, 7.05, lid 1)

Illustratie-65548

E.5.1

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters gerekend vanaf het bord

(artikel 7.05, lid 2)

Illustratie-65549

E.5.2

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) op het gedeelte van de vaarweg, gelegen tussen de aangegeven afstanden, in meters gerekend vanaf het bord

(artikel 7.05, lid 3)

Illustratie-65550

E.5.3

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langszijde van elkaar, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.05, lid 4)

Illustratie-65551

E.5.4

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65552

E.5.5

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65553

E.5.6

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65554

E.5.7

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moet voeren aan de zijde van de vaarweg, waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65555

E.5.8

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65556

E.5.9

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65557

E.5.10

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65558

E.5.11

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65560

E.5.12

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65561

E.5.13

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65562

E.5.14

 

Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65563

E.5.15

 

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.06, lid 1)

Illustratie-65564

E.6

 

Toestemming te ankeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.03, lid 2)

Illustratie-65565

E.7

 

Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

(artikel 7.04, lid 2)

Illustratie-66689

E.7.1

 

Toestemming te meren voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto

Illustratie-65568

E.8

 

Plaats om te keren

(artikelen 6.13, lid 7, 7.02, lid 1, onder i)

Illustratie-65567

E.9

a

Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater dat daarin uitmondt

(geen verwijzing)

Illustratie-65569
 

b

idem

Illustratie-65570
 

c

idem

Illustratie-65571
 

d

idem

Illustratie-65572
 

e

idem

Illustratie-65573
 

f

idem

Illustratie-65574
 

g

idem

Illustratie-65575
 

h

idem

Illustratie-65576
 

i

idem

Illustratie-65577

E.10

a

Het gevolgde vaarwater geldt als nevenvaarwater ten opzichte van het vaarwater waarin het uitmondt

(geen verwijzing)

Illustratie-65579
 

b

idem

Illustratie-65580
 

c

idem

Illustratie-65581
 

d

idem

Illustratie-65582
 

e

idem

Illustratie-65583
 

f

idem

Illustratie-65584

E.11

 

Einde van een verbod of een gebod geldend voor één richting of einde van een beperking

Illustratie-65585

E.12

a

Voorwaarschuwing.

vaste lichten: moeilijkheden vooruit, stoppen indien de voorschriften zulks vereisen.

Illustratie-65598
 

b

synchroon brandende isofase lichten: u kunt voorzichtig naderen

Illustratie-65599

E.12.1

 

Waarschuwing voor uitvarende of langsvarende schepen

flikkerlicht

Illustratie-65586

E.13

 

Drinkwater voor schepen

Illustratie-65587

E.14

 

Telefoon

Illustratie-65588

E.15

 

Motorschepen toegestaan

Illustratie-65589

E.16

 

Kleine schepen toegestaan

Illustratie-65590

E.17

 

Waterskiën toegestaan

Illustratie-65591

E.18

 

Zeilschepen toegestaan

Illustratie-65593

E.19

 

Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan

Illustratie-65594

E.20

 

Zeilplanken toegestaan

Illustratie-65595

E.20.1

 

Snel varen voor kleine motorschepen toegestaan

Illustratie-65596

E.21

 

Marifoonkanaal voor nautische informatie, bijvoorbeeld: kanaal 18.

Illustratie-65597

E.22

 

Waterscooters toegestaan

Illustratie-67701

F. BIJKOMENDE TEKENS

Opmerking

Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F

F.1

 

Afstandsaanduidingen:

 
   

borden boven het hoofdteken, vermeldende na welke afstand (*) [9](*) het hoofdteken geldt

Voorbeelden:

 
   

Maximum snelheid 7 km/u, ingaande na 800 m.

Illustratie-65600
   

Niet-vrijvarende veerpont na 600 m.

Illustratie-65601

F.2

 

Richtingaanduidingen:

 
 

a

borden naast het hoofdteken, aangevende de richting van het vaarweggedeelte waarop het hoofdteken betrekking heeft. Hierop kan de lengte van het betreffende traject zijn vermeld. (*) [10] Voorbeelden:

 
   

Ligplaats nemen toegestaan op het gedeelte tussen de borden

Illustratie-65603
   

Ligplaats nemen verboden op het gedeelte tussen de borden (over 2 km)

Illustratie-65604
 

b

lichtpijl, aangevende de richting waarvoor het hoofdteken (één of meer lichten) geldt.

Voorbeelden:

 
   

Uitvaren haven verboden (teken geplaatst nabij een havenuitgang)

Illustratie-65605
   

Invaren haven enz. (nog) verboden, wordt aanstonds toegestaan (teken geplaatst langs een vaarweg, nabij een daaraan gelegen haven of vertakking)

Illustratie-65606
   

Invaren haven enz. toegestaan (teken geplaatst langs een vaarweg nabij een daaraan gelegen haven of vertakking)

Illustratie-65607

F.3

 

Aanvullende aanduidingen:

 
   

borden onder het hoofdteken, waarop een nadere verklaring of aanwijzing is vermeld.

Voorbeelden:

 
   

Versmalling in verband met brugbouw

Illustratie-65608
   

Geef een lange stoot

Illustratie-65609
   

Beperkte doorvaarthoogte; beschikbare hoogte verminderd met 1,80 m

Illustratie-65610
  

Beperkte waterdiepte; de actuele waterdiepte is 2,20 m

Illustratie-67702
   

Opletten, regeling scheepvaart

Illustratie-65611

F.4

 

Categorie aanduidingen:

 
   

borden onder het hoofdteken, aangevende de categorie waarvoor het hoofdteken geldt.

Voorbeelden:

 
   

Verplichte vaarrichting, geldend voor motorschepen

Illustratie-65612
   

Aanbevolen vaarrichting, geldend voor kleine schepen

Illustratie-65613

G. TEKENS AAN KUNSTWERKEN

Algemeen

Bij de hierna onder G.1 t/m G.4 genoemde markeringen kunnen de volgende tekens worden toegepast:

A.1:

hetzij rode vaste lichten

Illustratie-65615

hetzij rood-wit-rode rechthoekige borden

Illustratie-65618

E.1:

hetzij groene vaste lichten

Illustratie-65616

hetzij groen-wit-groene rechthoekige borden

Illustratie-65619

D.1:

hetzij gele vaste lichten

Illustratie-65617

hetzij gele ruitvormige borden

Illustratie-65620
 

groene flikkerlichten

Illustratie-65622
   

G.1

 

Vaste bruggen en vaste delen van bruggen (*) [11]

 

a

Begrenzing vaargeulbreedte

(Art. 6.24)

 
   

verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen (A.10)

Illustratie-65623
   

aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen (D.2)

Illustratie-65624
 

b

Verboden of aanbevolen doorvaartopening

(Art. 6.25)

 
   

verboden doorvaartopening

Illustratie-65625
   

aanbevolen doorvaartopening, (**) [12]tegenliggende vaart mogelijk

Illustratie-65626
   

aanbevolen doorvaartopening, voor tegenliggende vaart verboden

Illustratie-65627

G.2

 

Beweegbare bruggen (Art. 6.26)

   

Opmerking:

Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de doorvaartopening (als regel stuurboordszijde) zijn geplaatst.

 

a

Bruggen in bedrijf

 
   

doorvaart verboden

Illustratie-65628
   

doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk

Illustratie-65629
   

doorvaart gesloten brug toegestaan voor tegenliggende vaart verboden

Illustratie-65630
   

doorvaart verboden, wordt aanstonds toegestaan

Illustratie-65631
   

doorvaart toegestaan

Illustratie-65632
   

doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is

Illustratie-65633
 

b

Bruggen buiten bedrijf

 
   

doorvaart verboden

Illustratie-65634
   

doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk

Illustratie-65635
   

doorvaart gesloten brug toegestaan, voor tegenliggende vaart verboden

Illustratie-65636
   

doorvaart toegestaan, brug is onbewaakt

Illustratie-65637

G.3

 

Stuwen(art. 6.27)

 
  

doorvaart verboden (stuw gesloten)

Illustratie-67692
  

doorvaart verboden

Illustratie-67693
  

doorvaart toegestaan

Illustratie-67694
  

verboden doorvaartopening (brug over stuw)

Illustratie-67695
  

aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), tegenliggende vaart mogelijk

Illustratie-67696
  

aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), voor tegenliggende vaart verboden

Illustratie-67697

G.4

 

Sluizen(art. 6.28a)

   

Opmerking: Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de invaart (als regel stuurboordszijde) zijn geplaatst

4.1

 

Algemeen

 

a

Sluis in bedrijf

 
   

invaart of uitvaart verboden

Illustratie-65638
   

invaart verboden, wordt aanstonds toegestaan

Illustratie-65639
   

invaart of uitvaart toegestaan

Illustratie-65640
 

b

Sluis buiten bedrijf

 
   

invaart verboden

Illustratie-65642
   

doorvaart toegestaan, sluis aan beide zijden openstaand

Illustratie-65643

4.2

 

Sluis met beweegbare brug (indien brug niet van aparte seingeving is voorzien)

 
   

invaart sluis verboden, wordt aanstonds toegestaan

Illustratie-65644
   

invaart of uitvaart sluis en doorvaart gesloten brug toegestaan

Illustratie-65645
   

invaart of uitvaart sluis en doorvaart brug toegestaan

Illustratie-65646

G.5

 

Hoogteaanduidingen

   

De beschikbare doorvaarthoogte van bruggen of andere overspanningen kan zijn aangegeven door middel van hoogteschalen of hoogteborden.

 

5.1

 

Hoogteschaal

 
   

Deze is geplaatst aan de stuurboordzijde of aan beide zijden van de doorvaartopening van een kunstwerk. Een hoogteschaal is verdeeld in blokken van 1 meter; afhankelijk van de plaatselijke situatie kan eveneens een onderverdeling in halve meters en decimeters zijn toegepast.

Illustratie-65647
 

a

Voorhoogteschaal

 
   

Deze is op dezelfde wijze uitgevoerd als de hoogteschaal, doch als voorwaarschuwing op enige afstand voor een kunstwerk geplaatst. De naam of aanduiding van dat kunstwerk is meestal boven de voorhoogteschaal vermeld.

 
 

b

Referentietekens

 
   

Deze tekens geven de plaats van de overspanning aan waarop de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking heeft;

Illustratie-65648
   

of

 
   

wanneer reeds een beperking van de vaargeulbreedte is aangegeven d.m.v. het teken A.10

Illustratie-65649
   

of

 
   

het teken D.2

dan dienen deze als referentietekens.

Illustratie-65650
   

Indien geen referentietekens zijn aangebracht dan heeft de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking op het laagste punt van de overspanning binnen het normaal bruikbare breedteprofiel.

 
 

c

Aanduiding overhoogte/onderhoogte

 
   

Indien op een bepaald punt van een overspanning meer of minder hoogte beschikbaar is dan de hoogteschaal aanwijst, dan kan dit zijn aangegeven met een teken waarin de betreffende over- of ondermaat in meters is vermeld.

Illustratie-65651

5.2

 

Hoogtebord

 
   

Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven op een hoogtebord, dat is aangebracht aan de overspanning.

Illustratie-65652

5.3

 

Dieptebord

 
  

Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare waterdiepte aangegeven op een dieptebord

Illustratie-67703

H. OVERIGE AANDUIDINGEN

H.1

 

Kilometrering

 
 

a

Kilometeraanduiding

Illustratie-65653
 

b

Hectometeraanduiding

Illustratie-65654

H.2

 

Bewegwijzering

 

2.1

 

Aanduiding hoofddoelen

Hierop kunnen zowel plaatsnamen als vaarwegnamen zijn vermeld.

 
 

a

Vooraanduiding

(vóór een vertakking)

Illustratie-65655
 

b

Beslissingsaanduiding

(ter plaatse van een vertakking)

Illustratie-65656

2.2

 

Aanduiding specifieke doelen

Deze verwijzen naar havens, losplaatsen, jachthavens, e.d.

 
 

a

Vooraanduiding

(vóór een vertakking)

Illustratie-65657
 

b

Beslissingsaanduiding

(ter plaatse van een vertakking) )

Illustratie-65658

2.3

 

Aanduiding omleidingen

Illustratie-65659

2.4

 

Naamgeving vaarwater of object (haven, brug, sluis, e.d.

Illustratie-65660

H.3

 

Spui- en inlaattekens

 
 

a

Er wordt gespuid

Illustratie-65661
 

b

Er wordt ingelaten

Illustratie-65662
 

c

Er zal weldra worden gespuid/ingelaten en/of ingelaten

Illustratie-65663
     
Illustratie-65664
   

Opmerkingen:

 
 

1.

Des daags kunnen hetzij de dagtekens, hetzij de lichten, hetzij beide worden gebruikt.

 
 

2.

De vlaggen en wimpels kunnen worden vervangen door borden van dezelfde vorm.